ryttarplats


Bent Branderup har som önskelmål att ryttarna under kursen skall vara arrangören/instrukörens elever. På grund av detta är alla ryttarplatser under kursen till för mig och mina elever.


- För att delta som ryttare krävs att du är en aktiv medlem i någon av utbildningsgrupperna.

- Du som satsar på att göra ett prov har såklart förtur.


Är du medlem i en utbildningsgrupp är du välkommen att anmäla ditt intresse till mig på mail ar@elisenilsson.se . I dagsläget är alla platser fyllda, men du hamnar på reservlistan till kursen.

till alla ryttare under kursen

k

-  Ditt namn kommer att finnas på den box där din häst ska stå. Du som är med som ryttare ansvarar för din egen häst.

- Tag med eget foder och vattenspann.

- Vi fodrar med hö morgon och sen kväll samt ser till att allt är låst. Höpåsarna ställs framför boxen.

Ev kraftfoder ger hästägaren själv.

- Grushagar i olika storlekar finns att tillgå men inga gräshagar.


Adress


Djupedals mellangård

Säve Djupedalsväg 100

423 71 Säve

Copyright © All Rights Reserved