Akademisk Ridkonst


Arrangör

Elise Nilsson


Elise Nilsson -

om vad akademisk ridkonst är


Akademisk Ridkonst (AR) är ett utbildningskoncept för hästar. Initialt handlar det mer om att skola ryttare i hantverket att utbilda en häst upp till ridhästnivå. AR bygger på den filosofi och metod som Bent Branderup arbetat fram efter många års studier av ridkonst genom historien. Han har utvecklat ett helhetskoncept för häst och ryttare där skonsam träning kan sägas är ett ledord. Läs mer om Bent Branderup och hans arbete på www.bentbranderup.dk.


AR är ett hantverk som efter en tids utbildning med rätt träning kan övergå i ett konsthantverk, AR handlar alltid om hästens grundträning (basic). Oavsett hur långt man vill ta sig inom ridningen, så måste man alltid arbeta med avspändhet, att ryttaren är avslappnad och hästen ska harmoniskt följa sin ryttare. Det handlar om god kommunikation mellan häst och människa. AR passar människor som verkligen ser och lyssnar på sina hästar. AR är en fantastisk stimulerande träningsmetod, där man från ett träningstillfälle till ett annat tydligt kan se hur olika ekipage växer fram tillsammans. Hästarna blir vackra, stolta och kroppsmedvetna.


Inom AR arbetar man med att forma hästens kropp för att denna ska kunna bära upp sin ryttare med ett minimum av anspänning. På så sätt motverkas förslitningsskador både hos häst och människa. Ryttarens uppgift är att förstå var, när och hur en ryttarhjälp ska användas; lära sig se, känna och vara lyhörd för kvalitativt bra rörelsemönster skapade i avspändhet. Det som är  så fantastiskt med AR är att varje individ räknas lika mycket. AR ser till varje ekipages induviduella förutsättningar och kvalitéer samt arbetar utifrån dessa. Alla hästar har rätt till gymnastik. Väljer ryttaren att ta ansvar för en häst, så bör ryttaren ge hästen en utbildning som stärker den, utan att stressa.


Hur långt man sedan kommer i sin utbildning, beror självklart på hästens och ryttarens förutsättningar men framförallt på deras ambitioner att lära sig. Jag har flera gånger blivit förvånad av hur långt hästar med traditionellt sett dåliga förutsättningar för ridning kan ta sig med hjälp av ridkonsten.


Du kan läsa mer om den akademiska ridkonsten och hitta licensierade tränare på www.bentbranderuptrainer.com


Om du vill köpa Bents bok Academic Art of Riding finns den här

http://www.bookdepository.com/Academic-Art-Riding-Bent-Branderup/9780857880154


Elise Nilsson, riddare och licensierade tränare

Kurs för Bent Branderup


Horse Event i Årröd utanför Tollarp

18-19 maj

Djupedals Mellangård, Göteborg

17-18 november

Anmälan


Skriv namn och adress, datum och ev. mat i ett mail till Elise:

ar@elisenilsson.se

Adress till ÅB Horse Event

Forshultsvägen 78

298 92 Tollarp


Copyright © All Rights Reserved